Bouwdossiers

Wilt u bouwdossiers inzien over de periode 1930 tot 2010, dan kunt u deze vinden door te zoeken op woonplaats en straatnaam (en eventueel huisnummer) in deze portal. In deze portal vindt u de aanvraag om bouwvergunning, het besluit (de vergunning), tekeningen en berekeningen.

Wilt u vergunningen inzien van 2010 tot heden, dan kunt u een e-mail sturen naar bouwarchief@gemeentewestland.nl.

Als u gegevens zoekt van vóór 1930 of als u vragen heeft over de bouwdossiers van 1930 tot 2010, neem dan contact op met het Historisch Archief Westland. Bekijk de website of stuur een e-mail naar historischarchiefwestland@gemeentewestland.nl

Via deze portal kunt u gegevens vinden die betrekking hebben op:

  • omgevingsvergunningen
  • bouw- en sloopvergunningen
  • (ver)bouwtekeningen
  • constructietekeningen
  • constructieberekeningen
  • sonderingen